www.ardapelen.com

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin

Aydınlatma Metni

Değerli Websitesi Ziyaretçilerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Dr. Arda Pelen (“Muayenehane”/”İşletme”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde, işletmemizin hasta adaylarına sunduğu ilişkin tedavi ve hizmetlerden (“Hizmetler”)  faydalanmak/bilgi almak için www.ardapelen.com (“Websitesi”) ve iletişim kanallarımız üzerindeki kişisel veri işleme faaliyetlerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır. Websitesi üzerinde çerez yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin çerez politikasına Websitesi üzerindeki ilgili sekmeden ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

İletişim Faaliyetleri

Websitemiz üzerinde iletişim formunu doldurmanız halinde bazı kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu kapsamda; bizimle iletişime geçerek sunduğumuz tıbbi hizmetlere ilişkin bilgi talep etmeniz halinde talep ettiğiniz Hizmet’in sunduğumuz hizmetler kapsamında olup olmadığının tespit edilmesi, buna ilişkin size yönelik bilgilendirme ve iletişim süreçlerinin yürütülebilmesi, iletişim amacınızın öneri ve şikayet olması halinde ise bu amacınızın en uygun şekilde sonuçlandırılarak size geri dönüş sağlanabilmesi, talep etmeniz halinde randevu oluşturulabilmesi, talep ettiğiniz Hizmet’e göre uygun randevu sürenizin ayarlanabilmesi, randevunuza ilişkin olası durumlarda (değişiklik, erteleme, iptal vs.) sizinle iletişim kurabilmemiz amacıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem (iletişim konusu, talep ettiğiniz tedavi türü, iletişim talep amacı, bize ileteceğiniz notlarınız, randevu tarih ve saatiniz) bilgileriniz işlenecektir.

Yasal Süreçler

Aramızda doğabilecek olası uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı, maliye gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap, talep ve itiraz hak ve yükümlülüklerinin kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, olası bir şikayet/soruşturma halinde Kanun uyarınca yapılan aydınlatmaların ispat edilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem (aydınlatma tarihi, kanalı, yöntemi, kapsamı ve buna ilişkin kayıtlar) işlenecektir.

Tarafımıza ilgili kişi başvurusu yapmanız halinde ise başvurunun Kanun’a uygun şekilde cevaplanabilmesi için kimlik (ad soyadı, TC kimlik numarası, yazılı başvuru ise imza), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası) ve müşteri işlem (talep edilen hizmetler ve detayları) işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

paylaşmaktayız.

  1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz;  Websitesi üzerinden iletişim formunu doldurmanız, sizlerden alınan bilgilerin (eğer ilgili ise) hasta kayıt sistemimize girilmesi, aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesine ilişkin metin okuma işleminize ilişkin dijital ortamda kayıt oluşturulması, çerez kullanımına onay vermeniz halinde veya her halükarda zorunlu çerezler yoluyla Websitesindeki hareket ve işlemlerinizin cihazınız üzerinde kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan fiziki paylaşımlar (bildirim, tebligat vb.) gibi otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır.

Kişisel verileriniz:

  1. Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıdaki adrese yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Metroport Busidence Bahçelievler Mah. D100 Yanyol Sok. Kat:11 No:1101 Bahçelievler-İstanbul/Türkiye

E-Posta: info@ardapelen.com